Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Kuvendi i Shqipërisë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Suela Huta

  suela.huta@parlament.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Institucioni i Presidentit të Republikës së Shqipërisë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Margarita Hoxhalli

  042389 874
  mhoxhalli@yahoo.com

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  mhoxhalli@yahoo.com

 • Këshilli i Ministrave

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Merita Bundo

  merita.bundo@kryeministria.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Ministër Shteti për Diasporën

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

Më shumë

  Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]