Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Shërbimi Informativ Shtetëror

  042 266 302
  transparenca@shish.gov.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  042 266 302

 • Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Ermir Hajdini

  0 44 802 315

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Inspektorati Shtetëror i Arsimit   

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Arjana Hoxha

  info.isha@isha.gov.al

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Instituti i Zhvillimit të Arsimit

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Gentjana Marku

  sekretaria@izha.edu.al

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Gjykata e Lartë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Ida Vodica LASKA

  042 227 806
  i_vodica@gjykataelarte.gov.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

Më shumë

  Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]