Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Universiteti “Aleksandër Moisiu”

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Florenc Vavla

  florenc.vavla@uniel.edu.al

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Shkolla e Magjistratures

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Eva Cepa / Laura Pupa

  evacepa@magjistratura.edu.al / laura.pupa@magjistratura.edu.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Rr.”Elbasanit, (Pranë) Fakultetit Gjeologji Minierave, Tirana, Albania

  Tel: 04 2468827/219

 • Shoqëria Tipografia Ushtarake

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Byroja Shqiptare e Sigurimit

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

Më shumë

  Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]