Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Gjykata Administrative e Apelit Tiranë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Denisa Hasimaj

  069 52 77 499
  dhasimaj@gjykataadministrativeeapelit.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Gjykata e Rrethit Berat

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Ariona Firaj

  032 234246
  arjonafiraj@gjykata.gov.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Gjykata e Rrethit Dibër

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Albert Kazia

  0218 22507
  albert.kazia@gjykata.gov.al

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Gjykata e Rrethit Durrës

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Z. Henri Hatillari

  069 37 76 711
  henri.hatillari@gjykata.gov.al

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  069 37 76 711

 • Gjykata e Rrethit Elbasan

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Alketa Kurmaku

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

Më shumë

  Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]