Pushteti Vendor

  • Këshilli i Qarkut Vlorë

    Mungon Programi i Transparences

    Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

    Adresa

  • Këshilli i Qarkut Berat

    Mungon Programi i Transparences

    Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

    Adresa

  • Këshilli i Qarkut Elbasan

    Koordinatori i të drejtës për informim
    Enkeleda Brokaj
    edabrokaj@hotmail.com

    Mungon Programi i Transparences

    Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

    Adresa

    edabrokaj@hotmail.com

  • Këshilli i Qarkut Fier

    Mungon Programi i Transparences

    Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

    Adresa

  • Këshilli i Qarkut Gjirokastër

    Mungon Programi i Transparences

    Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

    Adresa

  • Prefektura Gjirokastër

    Mungon Programi i Transparences

    Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

    Adresa

Më shumë

    Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]