Kërko informacion

BËNI KËRKESË PËR INFORMACION ONLINE

Të nderuar qytetarë!

“Rregjistri Elektronik i Kërkesave dhe Përgjigjeve për të Drejtën e Informimit” aktualisht është në fazë pilotimi në shtatë institucione publike.
Ju mund t’i drejtoni kërkesa për informacion online, institucioneve të mëposhtme:

  • Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrotjen e të Dhënave Personale
  • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
  • Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  • Kontrolli i Lartë i Shtetit
  • Bashkia Shkodër
  • Bashkia Korçë
  • Bashkia Tiranë

 


Më shumë

    Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]