Pyetje të shpeshta

Kush ka të drejë të bëjë një kërkesë për informim?

Të drejtën të adresojë një kërkesë për njohjen me informacionin publik e gëzon çdo person fizik apo juridik, vendas apo i huaj si dhe personat pa shtetësi.

Kthehu pas
Më shumë

    Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]