Rast Suksesi

Vendimi I komisionerit per transpernce ne mbrojtje te pasurise publike.

Një qytetar i kërkon Avokaturës së Shtetit informacion lidhur me:

  • kompanitë private që janë në arbitrazh ndërkombëtar për shkak të zgjidhjes së kontratave me shtetin shqiptar;
  • cilat nga këto kompani kanë fituar gjyqin në arbitrazh;
  • sa është dëmi i shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit.

Avokatura e Shtetit refuzoi dhënien e këtij informacioni me argumentimin se informacioni i kërkuar cënon barazinë e palëve në një process gjyqësor dhe mbarëvajtjen e procesit gjyqësor. Mbas ankimit të qytetarit pranë Zyrës së Komisionerit, ky i fundit vendosi të urdhërojë Avokaturën e Shtetit të vërë në dispozicion të qytetarit informacionin e kërkuar.
Për të lexuar të plotë Vendimin e Komisionerit klikoni këtu http://www.idp.al/wp-content/uploads/2018/02/Vendim_nr_07-Avokatura_e_Shtetit.pdf

Më shumë

    Kërko asistencë


© Copyright 2015, All Right Reserved
Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
Mundësuar nga DM Consulting
[responsive-menu menu="menu"]